I samarbeid med Krible design  som utformet det grafiske, fotograferte jeg produksjonen til Fåvang sag, samt produkter.
Grøset trykk stod for trykking av katalogen.

Fåvang sag
Fåvang sag
Fåvang sag
Fåvang sag
Fåvang sag
Fåvang sag
Fåvang sag
Fåvang sag katalog
Fåvang sag katalog
Fåvang sag katalog
Fåvang sag katalog